Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Den ajourførte faglige tilråding fra Vegdirektoratet angående valg av stamveitras Oslo-Bergen, skal nå foreligge i Samferdselsdepartementet.

Hva er konklusjonen på denne faglige tilråding?"


Les hele debatten