Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Alle fylkene har nå egne handlingsplaner for trafikksikkerhet.

Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til at det blir utarbeidet en felles nasjonal handlingsplan for det totale trafikksikkerhetsarbeidet?"


Les hele debatten