Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hedmark fylkeskommune har et stort fylkesvegnett og en anstrengt økonomi, som gjør det umulig å opprettholde en akseptabel fylkesvegstandard. Dette medfører store ekstraomkostninger for næringslivet og hindrer nærings- utvikling i distriktet.

Vil departementet øke innsatsen på fylkesvegsiden inneværende år?"


Les hele debatten