Spørretimespørsmål fra Sissel Rønbeck (A) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Sissel Rønbeck (A)

Spørsmål

Sissel Rønbeck (A): "Støy og utslipp fra ulike transportmidler medfører til dels store helse- og miljøskader.

Når vil forurensningsloven bli gjort gjeldende for samferdsels- sektoren, og hvilke nye muligheter vil Statens forurensningstilsyn få for å gi pålegg til berørte myndigheter og parter i denne sammenhengen?"


Les hele debatten