Spørretimespørsmål fra Ragnhild Skjerveggen (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1991
Fremsatt av: Magnus Stangeland (Sp)
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ragnhild Skjerveggen (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Skjerveggen (Sp): "Ifylgje NRK Dagsnytt 11. april 1991 meiner samferdselsministeren at ein ny hovudflyplass på Gardermoen vil kosta 10 milliardar kroner.

Kva for kostnader inngår i dette talet?" (Tatt opp av Magnus Stangeland)


Les hele debatten