Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Norge har som en nasjonal målsetting å redusere nitrogenoksid- utslippene med 30% innen 1998.

Vil Regjeringen på denne bakgrunn ta initiativ til at det blir laget en kostnadseffektiv tiltaksplan for å nå dette målet, samtidig som det iverksettes nye virkemidler for å framskynde bruken av gass som drivstoff for offentlig subsidierte skip og ferjer?"


Les hele debatten