Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Regjeringen har nå lagt frem St.prp. nr. 57 for 1990-91 om endra løyvingsvedtak for 1991 for vegformål med vidare. Prosjektet Aurland-Hol rv 288 er ikke omtalt i denne.

Vil statsråden sørge for at de opprinnelig bevilgede midler til dette prosjektet blir benyttet slik som vedtatt av Stortinget?"


Les hele debatten