Spørretimespørsmål fra Wenche Frogn Sellæg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Frogn Sellæg (H)

Spørsmål

Wenche Frogn Sellæg (H): "Namdal Sykepleierhøyskole har iverksatt en 3-årig vernepleierutdanning i Namsos og er av Høgskolestyret i Nord-Trøndelag prioritert først, med henblikk på de ekstra studieplassene som skal opprettes fra høsten av.

Vil statsråden følge fylkets prioritering og stille seg positiv til at dette studietilbud blir permanent?"


Les hele debatten