Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "En enstemmig kirke- og undervisningskomit ba i budsjettbehandlingen om at miljøkunnskap må komme sterkere inn i skolen. Dette skal skje gjennom at en av de tre ekstra timene settes til miljøfag, samt integrering av miljø i andre fag.

Hvordan vil statsråden følge dette opp?"


Les hele debatten