Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Oslo kommune legger ned Gamlebyen skole og størstedelen av Møller- gata skole, begge skoler med sterkt innslag av innvandrerbarn.

Er statsråden enig i at vedtaket betyr en strukturell diskriminering som rammer innvandrerbarn?"


Les hele debatten