Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 25.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): I budsjettildelingen til Hovedredningssentralen Sør-Norge er det ikke tatt høyde for utvidet antall stillingshjemler og virkninger av lønnsoppgjøret. Det har ført til at lønnsmidler til drift i realiteten er redusert med 36 pst. i forhold til fjorårets forbruk.

Hva vil justisministeren gjøre for å løse de problemene dette har ført til, og sikre en forsvarlig drift ved Hovedredningssentralen Sør-Norge?


Les hele debatten