Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 08.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "En undersøkelse Institutt for samfunnsforskning har foretatt viser at over halvparten av alle førskolelærerne slutter å jobbe i barnehage i løpet av de 10 første årene etter endt utdanning.

Hva slags tiltak kan Regjeringen sette i verk for å stimulere til mindre gjennomtrekk i førskolelæreryrket?"


Les hele debatten