Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 09.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Hva kan en far, som ved rettsforlik er tilkjent samværsrett med sitt barn, gjøre for å praktisere denne retten når den annen part (moren), til tross for rettsforliket, saboterer samværsretten?"


Les hele debatten