Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Oslo kommune utarbeider ikke en sentral plan for utbygging av barne- hager, men en arealplan. Det finnes derfor ikke en plan som sikrer at Oslo kommune samlet oppfyller de nasjonale målsettingene om økt barnehage- utbygging.

Er dette i overensstemmelse med departementets syn?"


Les hele debatten