Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til forsvarsministeren

Datert: 11.04.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Verkstedsarbeiderne ved Håkonsvern, som har hele sin arbeidsdag i fjellhall, har i lang tid arbeidet for å få spiserom med dagslys. Arbeids- tilsynet har gitt pålegg om det samme. Sjøforsvarets forsyningskommando har avslått pålegget ut fra beredskapsmessige forhold (krigssituasjon).

Vil departementet skjære gjennom?" (Trukket)


Les hele debatten