Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kommunalministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Bø kommune og Telemark Distriktshøgskole ynskjer å reise eit felles kultur- og idrettsanlegg i Bø. Bygget er svært viktig for den vidare utvikling både av distriktshøgskuler og for Bø som eit kultur- og reiselivs- senter. Fylkesmannen har nekta å godkjenne vedtaket i Bø kommunestyre. Dette er anka.

Kva kan kommunalministeren gjera for å få realisert prosjektet?"


Les hele debatten