Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 15.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Postverket og andre statsbedrifter får i dag ikke driftstilskudd til bedriftsbarnehager, og må dermed dekke hele kostnaden fra eget budsjett.

Vil statsråden ta initiativ til å endre denne ordningen, slik at man kunne stimulere til bygging av flere bedriftsbarnehager, også for stats- bedrifter?" tas opp av Erik Dalheim


Les hele debatten