Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (Uavh) til barne- og familieministeren

Datert: 01.04.1997
Besvart: 09.04.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (Uavh): Da Stortinget behandlet kirkeloven ble det oversendt forslag til Regjeringen om å vurdere endring av likestillingsloven slik at Den norske kirke ikke lenger skulle være unntatt fra denne. Senere har også Arbeiderpartiet vedtatt på sitt landsmøte at likestillingsloven skal gjelde også innen Den norske kirke.

Har statsråden til hensikt å fremme en sak om dette i inneværende sesjon, mens det fremdeles er et flertall på Stortinget som ønsker en slik vurdering?


Les hele debatten