Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Under henvisning til den frie ferdselsrett på innmark om vinteren foregår det en god del trafikk av ridehester på innmark. Dette er sannsyn- ligvis en omfattende kanal for spredning av floghavre.

Vil landbruksministeren søke å treffe tiltak slik at denne sprednings- vei for floghavre elimineres?"


Les hele debatten