Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Gjennom utspill fra landbruksministeren den senere tid, synes det som om Regjeringen i årets jordbruksoppgjør vil ta inn elementer, som for eksempel kornprisene og fjerning av betydelige midler fra mindre bruk, som Stortinget ikke har drøftet.

Hvilket grunnlag har statsråden for å åpne for store endringer av norsk landbrukspolitikk i årets jordbruksoppgjør?"


Les hele debatten