Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til justisministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Folk i gjeldskrise har ofte akutt trong for fagleg hjelp når dei må søke kontakt med sine kreditorar for å finne moglege og realistiske nedbetalingsplanar for husgjeld med meire. Samfunnet vil vera tent med at folk blir sikra mellom anna juridisk hjelp i slike situasjonar.

Vil justisministeren med bakgrunn i dette ta initiativ til at det umiddelbart vert avsett midlar til ein eigen rettshjelpsordning for gjeldsofre?"


Les hele debatten