Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 17.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "For fleire år sidan la Miljøverndepartementet fram forslag til retningslinjer for støygrenser rundt skytebanar som er uakseptable for Forsvaret og Det frivillige skyttervesen. Saka har vore purra på ei rekke gonger mellom anna av forsvarskomiteen i Stortinget.

Kva vil miljøvernministeren gjera for å få ei tilfredsstillande løysing på denne saka snarast råd?"


Les hele debatten