Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 18.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Menneskje med dysleksi har store problem i dagleglivet, i jobb og samfunnsliv. Dei kan ha vanskar med å forstå viktige brev og kunngjeringar, regelverk og lover. Å svare skriftleg på brev, eller skrive søknader, fylle ut sjølvmeldingar med meire er mest uoverkomeleg.

Finst det klåre reglar for økonomisk støtte til datautstyr, og korleis vert dei praktisert?"


Les hele debatten