Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge Aftenposten 10. april 1991 har departementet avslått en søknad fra den norske skolen på Gran Canaria om å få opprette en tredje- klasse i videregående skole.

Vil departementet vurdere denne saken på nytt, med sikte på at elevene, som har store helseproblemer ved skolegang i Norge, kan få anledning til å gjennomføre sin videregående utdannelse under helsemessig forsvarlige forhold?"


Les hele debatten