Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Departementet har sendt ut til høyring nye retningslinjer for leir- skuleverksemd. Norsk Leirskoleforening fryktar at retningslinjene vil føre til nedbygging av antal leirskular og til oppsmuldring av den kompetansen som finst der.

Vil statsråden medverke til at dei berørte skular og kommunar får uttale seg i høyringa, og at det verdifulle leirskuletilbodet kan vidare- utviklast?"


Les hele debatten