Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kulturministeren

Datert: 18.04.1991
Besvart: 24.04.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "I budsjett-innst. S. nr. 12 for 1990-91 ba flertallet i kirke- og undervisningskomiteen departementet om å sette i gang arbeidet med å skille ut de nasjonale bibliotekfunksjonene fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Flertallet forutsatte også at prinsippvedtak om Nasjonalbiblioteket i Oslo skulle fattes i løpet av våren 1991.

Hvor langt har arbeidet med dette kommet, og når vil Stortinget få saken til behandling?"


Les hele debatten