Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 12.04.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Det har i media vært en del oppmerksomhet rundt kraftverks- beskatningen.

Hvordan er fremdriftsplanen for Regjeringens arbeid med kraftverks- beskatningen?" (Trukket)


Les hele debatten