Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til utenriksministeren

Datert: 19.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Overgrepene mot indianerbefolkningen i Guatemala er store og har pågått over lang tid. Terroren må betegnes som folkemord.

Ser utenriksministeren noen mulighet for at Norge kan øve påtrykk slik at grunnleggende menneskerettigheter kan bli respektert?"


Les hele debatten