Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 25.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Hvorfor har ikke Regjeringen gitt opplysninger til Stortinget om avtalen av 1959 mellom Sovjetunionen og Norge om de baltiske land, og hva er Regjeringens vurdering av denne avtale i forhold til opplysningen om at Norge aldri har anerkjent Sovjetunionens anneksjon av Litauen, Estland og Latvia?"


Les hele debatten