Spørretimespørsmål fra Helen Marie Bøsterud (A) til forsvarsministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Helen Marie Bøsterud (A)

Spørsmål

Helen Marie Bøsterud (A): "I Dagens Næringsliv 23. april 1991 går det frem at offiserer om bord på KV Andenes, mener at fartøyet utførte oppdrag under Gulf-krigen som gikk lenger enn det Regjeringen hadde bestemt og det Regjeringen hadde informert Stortinget om.

Medfører dette riktighet?"


Les hele debatten