Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunalministeren

Datert: 02.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Tidligere statsråd Kristin Clemet nedsatte en utredningsgruppe som så på heismontørenes monopolstilling ved vedlikehold og montering av heiser.

Hva gjør den nåværende statsråden for å følge opp gruppens konklusjoner?"


Les hele debatten