Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren

Datert: 25.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Ventetiden for en eventuell oppholdstillatelse er fremdeles altfor lang for mange asylsøkere. En ventetid på opptil 33 måneder er uansvarlig, og store variasjoner i ventetid mellom forskjellige nasjonaliteter skaper frustrasjoner og spenninger.

Vil justisministeren kontrollere at målet om svar om opphold eller utsendelse innen 6 måneder til asylsøkere i primærmottak, blir overholdt?"


Les hele debatten