Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til næringsministeren

Datert: 18.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av næringsminister Ole Knapp

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Ulrik Wasmuth med medarbeidere har siden 1984 vært et positivt innslag i Oslos gatebilde med sitt salg av baguetter, og har hatt nødvendige tillatelser for oppsøkende handelsvirksomhet. Departementet stopper nå virk- somheten på grunn av en innskrenket tolkning av handelsloven.

Vil næringsministeren skjære gjennom og derved ivareta lovens inten- sjoner (Ot.prp. nr. 44 for 1982-83) om færrest mulig restriksjoner i vare- handelomsetningen?"


Les hele debatten