Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til næringsministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av næringsminister Ole Knapp

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Viser til oppslag i Dagens Næringsliv 22. april 1991 om evaluerings- rapporten over forsknings- og utviklingsnett i Norge, det såkalte FUNN- prosjektet.

Kan næringsministeren redegjøre for om det er belegg for disse påstandene, og hva kan i så fall nå gjøres for å nyttiggjøre seg investeringene?"


Les hele debatten