Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til næringsministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av næringsminister Ole Knapp

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Næringsdepartementet og Statens bygge- og eiendomsdirektorat har deltatt i utarbeidelsen av en ny norsk standard for bygg- og anleggs- arbeider (NS 3430). En har her godtatt en generell reklamasjonsfrist for mangler på bare 3 år.

Finner statsråden det riktig at staten som landets største byggherre aksepterer en så kort reklamasjonsfrist når nyere norsk lovgivning, herunder forslaget til lov om avhending av fast eiendom, anvender en frist på 5 år?"


Les hele debatten