Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til næringsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av næringsminister Ole Knapp

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6 for 1990-91 bebuder Regjeringa at det skal fremmes en proposisjon vedrørende omstilling i Sør-Varanger og fram- tida til A/S Sydvaranger så snart som mulig i vårsesjonen 1991. Et av de spørsmål som må avklares er eventuell oppstart av underjordsdrift i 1991.

Hvilken tidsplan har Regjeringa nå for framlegging av denne proposi- sjonen?"


Les hele debatten