Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til miljøvernministeren

Datert: 24.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Som konsekvens av Nordsjøplanen er mange kystkommuner pålagt å bygge kostbare kloakkrenseanlegg. Utgiftene dekkes inn ved avgifter som kan ligge mellom kr 5 000 og 10 000 pr år. Avgifter i denne størrelsesorden berører i sterk grad minstepensjonistenes og mange barnefamiliers økonomiske evne.

Vil statsråden vurdere å øke statens støtte til de kommuner som har måttet gå til kostbare rensetiltak på grunn av Nordsjøplanen, slik at avgiftstrykket kan reduseres?"


Les hele debatten