Spørretimespørsmål fra Eva Heir (SV) til miljøvernministeren

Datert: 03.05.1991
Fremsatt av: Per Aunet (SV)
Besvart: 08.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva Heir (SV)

Spørsmål

Eva Heir (SV): "Representanter for Naturvernforbundet har krevd at bensinstasjoner installerer avsug for å ta vare på miljøskadelig bensindamp. Dette kravet er i media avvist av norske myndigheter som urealistisk.

Hvorfor er et slikt system urealistisk i Norge, når det er i bruk i andre land, som for eksempel USA og Danmark?" (Tatt opp av representanten Per Aunet)


Les hele debatten