Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I oktober 1990 ble det laget en rapport om vindforholdene i området der Hardangerbrua er planlagt bygd. Ifølge oppslag i avisa Klassekampen sier samferdselsministeren at dersom de tallene som der er referert fra rapporten er riktige, "vil dette uten tvil ha innvirkning på beslutningen om brua skal bygges".

Hvorfor lå ikke denne rapporten på statsrådens bord da han i desember 1990 godkjente hovedplanen for brua?"


Les hele debatten