Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): "I mange byar og særleg i dei store, er dei dårlege parkeringsmogleg- heitane for bilar til servicefirma, eit stort problem. Dette kan føre til tap av tid og derfor til tap av store verdiar.

Vil statsråden gjere noko for å gjere det lettare for servicefirma å finne parkeringsplass for sine utrykningsbilar, eventuelt få dispensasjon frå parkeringsvedtak?"


Les hele debatten