Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 05.02.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Sjølvråderetten i kommunane har ført til at mellom anna eldreomsorga i Oslo somme stader er heilt uakseptabel. Nedlegginga av "Markushjemmet" er eitt av døma. Mangelen på alders- og sjukeheimsplassar er stor, og tilsette, pasientar og pårørande lever i angst og utryggje.

Står sosialministeren heilt utan verkemiddel, om ein kommune vel å byggje ned eldreomsorga?"


Les hele debatten