Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 25.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ifylgje oppslag i VG vil innsparingstiltaka i folketrygda ha konsekven- sar for titusenvis av pensjonistar, og dei som mister forsørgjartillegget vil bli ramma særskilt hardt. Generalsekretæren i Funksjonshemmedes Felles- organisasjon kaller endringane ein skamplett i folketrygda si historie.

Ser statsråden noko problem i at folk på dette viset tykkjer seg svikta, og at trua på folketrygda kan rakna, slik at folk lit meir på private ordningar i staden?"


Les hele debatten