Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 25.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Mangelen på ergoterapeuter er katastrofal stor i Norge i dag. Denne mangelen går i særlig grad ut over rehabiliteringsarbeidet og forebyggende helsetjenester.

Hva kan og vil sosialministeren gjøre med dette problemet?"


Les hele debatten