Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 26.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Fylkeskommunene hevder at de ved brev fra Helsedirektoratet i midten av desember 1990 har fått opplyst at søknadsgrunnlaget for statstilskott til hjelpemiddelsentralene vil som tidligere år være 75% av godkjent budsjett. I slutten av februar kommer det så nytt skriv som antyder at statstilskottet likevel ikke blir som forventet.

Er dette korrekt, og i tilfelle hva vil sosialministeren gjøre for å hindre at dette fører til innskrenket drift ved hjelpemiddelsentralene?"


Les hele debatten