Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Skoledirektøren i Oslo påla i 1990 Oslo kommune å øke timetallet for undervisning av tospråklige elever med ca 2 000 timer. Dette har Oslo kommune ikke fulgt opp.

Hva vil statsråden gjøre for at Oslo kommune respekterer Stortingets og departementets retningslinjer om minstetall for undervisning av tospråklige elever?"


Les hele debatten