Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Stortinget har bevilget 500 mill. kroner til barnevernet. Barne- og familieministeren har uttalt seg positivt til at private konsulenter kan engasjeres i barnevernsaker.

Mener barne- og familieministeren at det er riktig å bruke private konsulenter til å vurdere og hjelpe barn og familier som er i en svært vanskelig situasjon?"


Les hele debatten