Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Tall fra Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet viser svært store variasjoner mellom kommunene når det gjelder foreldrebetalingens andel av de totale driftsutgiftene i kommunale barnehager.

Mener barne- og familieministeren at det er rimelig at barnefamilienes utgifter skal variere så mye fra kommune til kommune, og hvilke tiltak vil departementet eventuelt foreslå?"


Les hele debatten