Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Tal frå Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet viser at staten sin del av driftsutgiftene i dei kommunale barnehagane i 1989 var 29%. Stortinget hadde for 1989 vedteke ein statleg del på 34%.

Kva skuldast denne store skilnaden, og kva vil statsråden gjere for at Stortinget sitt vedtak kan bli fylgt?"


Les hele debatten