Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kulturministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I skriv frå Nærkringkastingsnemnda av 15. mars 1991 er det stilt krav til lokal-TV-selskapa om 50% lokalredigerte program i oppstartingsfasen.

Meiner statsråden dette kravet er i samsvar med dei rammevilkår Stortinget har trekt opp for lokal-TV, med auka stoffproduksjon lokalt og samstundes kunne vere stoffleverandør til TV2, jf. Innst. O. nr. 2 for 1990-91?"


Les hele debatten