Spørretimespørsmål fra Tore Haugen (H) til kulturministeren

Datert: 03.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Tore Haugen (H)

Spørsmål

Tore Haugen (H): "Ifølge Nationen 17. april 1991 vil Kulturdepartementet trekke 8 mill. kroner fra rammetilskuddet til Akershus og bruke beløpet til tilskudd til Oslo-teatrene.

Hvilken hjemmel mener statsråden å ha for dette, og mener statsråden at et slikt inngrep i rammetilskuddet til en fylkeskommune er i samsvar med prinsippene for inntektssystemet?"


Les hele debatten